MENU

Aanbeveling Ketenbreed leren: beter en zonder oordeel luisteren

Dit is een van de vijf aanbevelingen uit het rapport ‘Betrek mij gewoon!’ Op zoek naar verbeterkansen voor de jeugdhulp in het casusonderzoek Ketenbreed Leren, november 2022 (Spijk-de Jonge, De Lange, Serra, Van der Steege en Dijkshoorn)

Hoe dan?

In het rapport zijn de vijf aanbevelingen verder uitgewerkt in aanbevelingen van ervaringsdeskundigen en aanbevelingen voor professionals, zorgaanbieders en branches, de gemeente en opleiders. We noemen hier de praktische handvatten voor professionals om beter samen te werken met jeugdigen en hun ouders.  

  • Zoek actief naar feedback op je houding, bejegening en hoe je op een ander overkomt. Bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen of door het maken van video-opnames.
  • Vraag na ieder gesprek hoe de ander het heeft ervaren en nog tips voor je heeft.
  • Durf te onderkennen dat je geen goede aansluiting hebt met een specifieke jeugdige, ouder of pleegouder. Maak het bespreekbaar en laat indien gewenst iemand anders het overnemen.
  • Onderken dat jeugdigen en ouders bij uitstek deskundig zijn als het om hun eigen situatie gaat. Je bent altijd maar een klein onderdeel van het leven van jeugdigen en ouders, het grootste deel van hun leven voltrekt zich zonder dat jij erbij bent.
  • Herken en onderken je eigen oordelen over de ander. Vraag juist dan verder door en laat je niet door je eerste oordeel/indruk leiden. Laat je eigen normen over hoe iets hoort los.
  • Blijf de jeugdige en de ouder als mens zien en vraag jezelf eens af: wat zou ik zelf plezierig vinden als ik in deze situatie zat?
Over het rapport

Ouders, jeugdigen, professionals en beleidsmakers onderzochten samen wat er te leren valt van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf. Welke factoren zijn belemmerend geweest of hebben juist geholpen om de hulp goed te laten verlopen? De onderzoekers tekenden levensverhalen op, bespraken verbeterpunten en maakten een start met een leer- en verbeterbeweging. Meer informatie over Ketenbreed leren en het volledige rapport zijn te vinden op de website van ‘Voor de Jeugd en het Gezin’, voorheen OZJ.

 

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »