MENU

AEF onderzoekt gevoel van veiligheid jongeren

Samen met de Hogeschool Leiden voert adviesbureau AEF in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uit naar veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. Dit onderzoek moet inzicht bieden in het gevoel van veiligheid onder jongeren. Het doel van het onderzoek is om te leren en de veiligheid van jongeren verder te verbeteren. Help je mee de vragenlijst te verspreiden?
Deel de vragenlijst in je netwerk

AEF vraagt om de vragenlijst te verspreiden in je netwerk en/of te faciliteren dat jongeren de vragenlijst in kunnen vullen. De vragenlijst staat in principe open tot 1 april. AEF zoekt naar kinderen en jongeren (0-23) jaar die verblijven – of tot een halfjaar geleden verbleven – in een jeugdzorginstelling, gezinshuis, pleeggezin of als alleenstaande minderjarige vluchteling in een opvang.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. Jongeren beslissen zelf of ze meedoen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is anoniem en gegevens worden veilig opgeslagen. Van jongeren onder de 16 jaar is er toestemming nodig van de ouder/gezaghebbende om mee te doen aan het onderzoek.

AEF kan helpen

Indien een instelling minstens 40 respondenten aanlevert (in verband met anonimiteit), kan AEF geanonimiseerde resultaten over de locatie terugkoppelen. Indien het niet mogelijk is voor de jongeren om de vragenlijst zelf in te vullen (omdat zij geen toegang hebben tot hun telefoon of onvoldoende leesvaardig zijn) AEF eventueel op locatie langskomen, in het bijzonder voor grotere groepen jongeren. Je kunt daarvoor contact opnemen met een van de onderzoekers. 

Daarnaast is een flyer gemaakt om de vragenlijst onder jongeren te verspreiden.

Mocht je hier nog vragen over hebben, AEF is te bereiken via onderstaande contactgegevens:
l.bieleman@aef.nl en j.vanderploeg@aef.nl .

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »