MENU
Laden Evenementen

Werksessie: doorontwikkeling visie om- en afbouw JeugdzorgPlus

Om een integrale aanpak te realiseren voor de om- en afbouw van de JeugdzorgPlus, hebben de regio’s Noordoost-, Zuidoost- en Hart van Brabant de handen ineen geslagen. Vanuit het uitgangspunt: ‘wat hebben jongeren en gezinnen nodig als we de gesloten jeugdzorg om- en afbouwen’, willen we samen met de partners en stakeholders de doelen en aanpak hiervoor bepalen. Dat start met het concreter maken van de visie op om- en afbouw van de JeugdzorgPlus. En van daaruit doelen te formuleren en af te spreken wat ons allen te doen staat om die doelen te behalen.

Dat proces willen de regio’s graag samen inrichten met de zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, onderwijs, verwijzers en de veiligheidsketen. We organiseren daartoe 2 werksessies. De eerste is op 1 juli 2024 in Tilburg.

Deze bijeenkomst is op uitnodiging.

Voor meer info kun je terecht bij Karin Kerckhaert, samen met Monique Nijkamp projectleider Transformatie JZ+, via kkerckhaert@kode4.nl

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Dit werkt!

‘Dankzij ROTS is er meer rust in de tent’

“Ex-partners kunnen elkaar helemaal kapotmaken – en er zijn momenten dat je dénkt dat je dat het liefst wilt”, verzucht Tom, die in het echt anders heet. “Hoewel er bij ons gelukkig geen sprake was van geweld, kan ik nu wel zeggen dat we bijna elke dag een gevecht voerden. Terwijl je rationeel weet dat je daar niemand een plezier mee doet, zeker je kind niet, is het moeilijk het patroon te doorbreken. Dankzij ROTS is er meer rust in de tent.”

Lees meer »
Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »