MENU

‘Als je alleen advies nodig hebt, zeg dan dat je alleen advies nodig hebt’

Tip van een psychiater tijdens een leerbijeenkomst: ‘We hebben heus tijd voor je, zodra we inzien dat je ‘alleen maar’ wilt sparren of ons advies nodig hebt. Zodra we denken dat je ons vraagt een cliënt op te nemen – waar we op dat moment geen plek voor hebben of waar we geen reden toe zien – houden we de boot af.’

Aanleiding

Hulpverleners komen regelmatig in situaties ‘dat het niet meer gaat’. Een jeugdige heeft hen een mes op de keel gezet of geslagen. Slikt batterijen in. Is voor de zoveelste keer weggelopen en van het spoor gehaald. Beschadigt zichzelf in het bijzijn van de groep. Bedreigt groepsgenoten. Roept met zijn gedrag zóveel spanning op dat het iedereen te veel wordt en de hulpverlener bang is de veiligheid van de groep, van die jeugdige en van zichzelf niet te kunnen garanderen. In zo’n situatie bellen hulpverleners naar de crisisdienst van een GGZ-instelling. Ze zijn op zoek naar ruggensteun. Naar goed advies. Naar de bevestiging dat ze het goed doen. Maar zodra de crisisdienst constateert dat er geen sprake is van crisis en een opname niet aan de orde is, is er geen ruimte meer om te sparren of advies te vragen.

Les

Hulpverleners zeggen: ‘dit gaat zo niet meer’. De GGZ-instelling hoort: ´wij moeten deze cliënt overnemen´. Wanneer de GGZ-instelling geen reden ziet voor een spoedopname en dit meedeelt, denkt ze hiermee de vraag van de hulpverlener beantwoord te hebben. De hulpverlener voelt zich alleen gelaten. De GGZ-instelling merkt dit niet en weet oprecht niet wat ze nog meer zou kunnen doen.

Tip

Zadel de ander niet op met jouw probleem, maar maak duidelijk wat je nodig hebt. Als je advies nodig hebt, zeg dan dat je advies nodig hebt. Dan laat je de ander een stuk minder ruimte om je telefoontje anders te interpreteren.
Andersom is een tip voor de crisisdienst van de GGZ-instelling natuurlijk om even door te vragen. Waar belt iemand nou precies voor? Wat heeft die nodig om weer verder te kunnen? (En dat gebeurt ook, maar nog niet altijd.)

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »