MENU

Basis Thuis door PRO6 en Almata.

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘Basis Thuis’ door PRO6 en Almata kreeg subsidie in 2022.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 

Basis Thuis door PRO6 en Almata

Ambulante systemische hulp om een residentiele opname zo kort mogelijk te houden door een gecombineerd hulpaanbod aan het gezin. Basis Thuis combineert de systeemgerichte VIER-aanpak van Pro6 met een 6 tot 8 weken durende opname van de jongere bij Almata. VIER staat voor Verbinding in Elke Relatie en richt zich op het relationele herstel tussen jongere en ouders. De doelgroep van Basis Thuis is breed; er is geen ondergrens wat betreft de leeftijd. Ook kinderen jonger dan 12 jaar vallen onder de doelgroep. Basis Thuis kan worden ingezet in gezinnen waarbij sprake is van zowel internaliserend als externaliserend gedrag van kinderen.

Basis Thuis gaat in eerste instantie van start in de regio West-Brabant Oost en West-Brabant West. Bij succes zal onderzocht worden op welke manier Basis Thuis uitgebreid kan worden naar de andere jeugdhulpregio’s in Brabant en Zeeland.

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Flexibele, hybride en intersectorale ambulante hulp die jongeren thuis kunnen krijgen.

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Is een uithuisplaatsing onvermijdelijk? Dan verkort Basis Thuis de periode dat kinderen en jongeren niet thuis wonen en bij Almata op een crisisgroep of open groep verblijven.
  • Creëert energie en ruimte voor gezinnen die alleen met een intensieve systematische behandeling niet geholpen zijn om bij elkaar te blijven. Ondersteunt gezinnen die overbelast zijn of waar de rek eruit is door alle spanningen door de jongere tijdelijk een gestructureerde woonomgeving buiten het gezin te bieden en het gezinspatroon van buitenaf te doorbreken. Voor alle betrokkenen is daarbij van begin af aan duidelijk dat de jongere na 6 tot 8 weken weer volledig thuis komt wonen.
  • Draagt bij aan het voorkomen van een uithuisplaatsing door tijdig ambulante systemische hulp in het gezin in te zetten.
  • De hulp is effectiever. Betrekt elk gezinslid bij de behandeling, heeft aandacht voor alle relaties onderling, duurt langer en is geschikt voor een brede leeftijdsgroep en een breed scala aan problematiek.

Leren en verder ontwikkelen

De subsidie van BEN wordt gebruikt om ‘meters te maken’ en daarvan te leren of en hoe het concept verder aangescherpt en ontwikkeld kan worden.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »