MENU

BEN Financiert

BEN ontvangt de komende jaren structurele middelen van het rijk om de 3 functies uit te oefenen. Een einddatum hiervoor is (nog) niet vastgesteld.

Lees hoe de uitkering van de Rijksoverheid in elkaar zit op wetten.overheid.nl.

 

BEN besteedt dit geld aan:

 • Verbeterinitiatieven
  BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om bovenregionale oplossingen te creëren voor de kinderen die nu nog tussen wal en schip vallen.
  Bekijk welke initiatieven BEN ondersteunt en waarom 
 • Inzet van experts
  BEN financiert de inzet van de experts in het kernteam Casuïstiek en een groep procesversnellers. Daarbuiten financiert BEN de inzet van expertise wanneer dat goed en nodig is.
 • Doorbraken aanjagen
  BEN staat financieel en juridisch garant wanneer hulp nú nodig is, zodat kinderen en professionals niet hoeven wachten tot alle betrokken partijen tot werkbare afspraken zijn gekomen. Tegelijkertijd creëert BEN de rust en ruimte voor de betrokken partijen om werkbare afspraken te maken, ook voor de langere termijn.
 • Leren en ontwikkelen
  BEN heeft een leercyclus ingericht, zodat we van elke casus en van de patronen achter meerdere casussen kunnen leren. BEN wil de inzichten en kennis die ze opdoet terugbrengen naar de werkvloer. Daarnaast krijgt BEN specifieker inzicht in de lacunes in het Jeugdzorglandschap. BEN adresseert deze bij de verantwoordelijke bestuurders van jeugdhulpregio’s en aanbieders om een oplossing aan te jagen.

 

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »