MENU

BEN inschakelen

Consultatie en advies door het kernteam Casuïstiek van BEN

 • Sparren met een kernteamlid
 • Eén of meer kernteamleden sluiten aan bij een RET-overleg of Multidisciplinair overleg (MDO) om inhoudelijk mee te denken
 • Eén of meer kernteamleden staan het RET langere tijd terzijde met goede raad en hun netwerk
 • Aanvragen via netwerkleider Ingrid van Gool: ingrid@in-project.nl

Aanknopingspunten om een jongere en het gezin een stap verder te helpen zijn vaak:

 • Nieuwe contacten via het netwerk. Via via via is iemand te vinden die wél kan bieden wat nodig is. Of die toch bereid is ‘ja’ te zeggen tegen een kind.
 • Focus op perspectief. Wat kan het leven of de toekomst voor de jeugdige (weer) de moeite waard maken? En hoe is dat te verwerken in de hulp?
 • We zoeken niet langer ‘een passende plek’, maar naar ‘wat goed en nodig is’. Voor kinderen die te maken hebben met meervoudige en complexe problematiek bestaat die passende plek namelijk niet. Geen enkele organisatie kan een kind dan in zijn eentje helpen.

Consultatie en advies door GGZ Oost-Brabant

GGZ Oost-Brabant en BEN hebben een raamovereenkomst gesloten. Die houdt in dat alle regionale expertteams de vrijheid hebben om deze organisatie te benaderen voor consultatie en advies op de thema’s: depressie en suïcidaliteit, somatiek, conversie, eetstoornissen, infants en trauma (seksueel misbruik), psychose bij jongeren.

Aanvragen via Daan Creemers, directeur Behandelzaken Kind en Jeugd GGZ Oost Brabant: dhm.creemers@ggzoostbrabant.nl of 088-8461957

Procesversnellers helpen de best passende oplossing te organiseren.

 • Zij brengen partijen samen om de benodigde samenwerking te organiseren.
 • Helpen een impasse te doorbreken door het gesprek op een andere wijze of met andere mensen te voeren.
 • Blijven bereikbaar als ergens een kink in de kabel komt en laten pas los als de oplossing is uitgevoerd en alle betrokkenen vinden dat loslaten kan.
 • Aanvragen via netwerkleider Ingrid van Gool: ingrid@in-project.nl

BEN staat financieel en juridisch garant

BEN staat financieel en juridisch garant wanneer hulp nú nodig is, zodat kinderen en professionals niet hoeven wachten tot alle betrokken partijen tot werkbare afspraken zijn gekomen. Tegelijkertijd creëert BEN de rust en ruimte voor de betrokken partijen om werkbare afspraken te maken, ook voor de langere termijn.

BEN subsidieert initiatieven van zorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren.

Bekijk hier de voorwaarden van actuele subsidies.

Bekijk hier de initiatieven die BEN ondersteunt.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »