MENU

BENs kernpartner van ‘Doen Wat Werkt’

De acht Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd in Nederland zijn gezamenlijk kernpartner van ‘Doen Wat Werkt’. Dit is een zesjarig ontwikkel- en onderzoeksprogramma dat leren op de werkvloer wil borgen in de dagelijkse praktijk in de jeugdzorg. En na wil gaan óf en hoe technologie daarbij kan helpen.

Van de website: De focus in het programma ligt op de toepassing van drie kernelementen van hulpverlening waarvan we uit onderzoek in eigen land én daarbuiten weten dat het werkzame onderdelen zijn. Deze onderdelen komen in veel hulpaanbod voor. Ons uitgangspunt is: laten we zorgen dat professionals in elk geval deze elementen goed in de vingers hebben. Dat heeft effect op de kwaliteit van heel veel hulpaanbod. We focussen dus niet op methodieken en interventies, maar op kernelementen daarbinnen. Het gaat om:

  • samenwerken én samen beslissen met jeugdigen en gezinnen in alle stappen van het hulpverleningsproces;
  • het toepassen van gesprekstechnieken om jeugdigen en ouders te helpen bij het reguleren van emoties;
  • het toepassen van gesprekstechnieken om jeugdigen en ouders te helpen hun sociale en probleemoplossende vaardigheden te versterken.


We doen dit in samenwerking met de organisaties voor jeugdhulp en met de professionals die daar werken en in de praktijk de kernelementen toepassen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkelde ondersteuningsstructuur aansluit bij de behoeftes van professionals en bruikbaar is in de praktijk.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »