MENU

Bezoekje van het leger brengt toekomstdroom dichterbij

‘Tara’ krijgt al meer dan een jaar hulp waar ze eigenlijk niet beter van wordt. Ze is niet gemotiveerd en wordt steeds somberder. Daar komt verandering in dankzij een bezoekje van het leger. Het wijkteam heeft geregeld dat iemand met Tara komt praten over haar toekomstdroom.

Aanleiding

‘Tara’ wil later graag bij het leger en snapt niet waarom iedereen in haar omgeving zegt dat dit niet kan. Ze kan niet goed omgaan met autoriteit en kan enorm overstuur en agressief worden als situaties te spannend voor haar worden. Of als ze niet goed meer kan overzien wat er gebeurt.

Les

Het verhaal vertelt niet of Tara en haar moeder een nieuwe contactpersoon krijgen bij het wijkteam of dat hun casusregisseur tot een nieuw inzicht is gekomen. Feit is dat er vanuit het wijkteam nu wél geluisterd wordt naar wat Tara van begin af aan al roept. Het wijkteam vindt iemand van het leger bereid samen met Tara te onderzoeken wat ze graag wil en wat de mogelijkheden zijn. Niet alles wat Tara wil, kan. Maar nu de focus komt te liggen op wat er misschien wél kan en wat daarvoor nodig is, vindt Tara de motivatie aan haar problemen te werken. Sowieso waarderen zij en haar moeder het enorm dat iemand Tara gezien en gehoord heeft.

Tip

Zonder perspectief begin je niks. Neem wensen en dromen van de jongere serieus en luister zonder oordeel. Verken samen wat misschien wél kan.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »