MENU

Dankzij ervaringsdeskundige spelen ouders weer mee

Dankzij ervaringsdeskundige spelen ouders weer mee
Twee capabele ouders vinden zichzelf terug aan de zijlijn van het hulpverleningstraject voor één van de kinderen. Na jaren van hulp die niet helpt zijn ze uitgeput. Ze voelen zich niet gezien en ervaren dat ze niet betrokken worden door de hulpverlening. Dankzij de ondersteuning van een ervaringsdeskundige spelen ze weer mee.

Aanleiding

Iedereen is het erover eens: de volgende stap moet een schot in de roos zijn. Maar niemand weet wat die stap moet zijn. De situatie is even treurig als bekend: jongen verblijft gesloten, kan niet naar huis doordat zijn ouders overbelast zijn, zit niet op zijn plek en vertoont (daardoor) gedrag waar zo’n beetje alle passende jeugdhulpaanbieders ‘nee’ tegen zeggen. Daarom schakelt de casusregisseur van het sociale wijkteam het CCE in (Centrum voor Consultatie en Expertise) én het regionaal expertteam (RET). Het RET schakelt op zijn beurt BEN in om mee te denken en krijgt ondersteuning en advies van een expert uit de gesloten jeugdhulp en een ervaringsdeskundige.

Les

Twee gesprekken met de ervaringsdeskundige doen de ouders goed. Eindelijk iemand die snapt wat zij meemaken. Eindelijk iemand die luistert. Eindelijk iemand die hen erkent als de beste deskundigen die er zijn als het gaat over hun kind. De gesprekken geven de ouders de kracht bij het eerstvolgende multidisciplinaire overleg hun plek weer op te eisen. Ze spreken vriendelijk doch zeer duidelijk hun verwachtingen en wensen uit over de samenwerking met de hulpverlening: ‘zie wie ons kind is en wat hij nodig heeft en vindt daar een passende aanpak bij. Zie niet langer zijn problematische gedrag als het vraagstuk, want daarop is geen antwoord gekomen’. De nuchtere constatering van de ervaringsdeskundige is dat het uitstekende rapport van het CCE overbodig was geweest als iedereen meteen naar deze ouders had geluisterd.

Tip

Ouders zijn de beste deskundigen als het over hun kind gaat – enkele uitzonderingen daargelaten. Erken dat en maak er vooral gebruik van!

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »