MENU

Gezinshuis gezocht

Pilot: onafhankelijk bovenregionaal coördinatiepunt voor gezinshuizen

BEN financiert de ontwikkeling van een onafhankelijk bovenregionaal coördinatiepunt voor gezinshuizen. ‘Gezinshuis gezocht’ moet verwijzers in heel Brabant en Zeeland ontlasten in het vinden van een passende gezinshuisplek.


Beste gemeenten in de jeugdhulpregio’s: 
werk met ons samen!

Om het verschil te kunnen maken, heeft het coördinatiepunt een compleet overzicht van alle gezinshuisplekken in Brabant en Zeeland nodig. De vraag aan alle gemeenten in alle jeugdhulpregio’s in daarom: breng je aanbod van gezinshuisplekken in kaart. En bezorg Gezinshuis Gezocht data over vraag en aanbod – en het gat daartussen.


De bedoeling van de pilot

  • Bovenregionaal overzicht van alle beschikbare, perspectief biedende gezinshuisplekken in Noord-Brabant en Zeeland.
  • Het coördinatiepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar.
  • Het coördinatiepunt zoekt een fijne woonplek waar een jeugdige zich kan ontwikkelen: met een match tussen de behoefte van de jeugdige en de mogelijkheden van het gezinshuis.
  • Meer kans op de juiste plek, want grenzen tussen regio’s vervagen.
  • Een einde aan het eindeloos rondbellen. Verwijzers hoeven alleen het coördinatiepunt te bellen. En gezinsouders hoeven geen telefoontjes meer aan te nemen van verwijzers die nog niet weten dat zij geen passende plek hebben.

 

Projectleider: Carola van de Korput

Op zoek naar een passende gezinshuisplek? Data te delen over het aanbod in je regio?

Neem contact op via 06-38210814 of mail naar
bovenregionaalcoordinatiepunt@gezinshuisgezocht.nl

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »