MENU

GezinstrajectXtra door JeugdhulpXtra

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘GezinstrajectXtra door JeugdhulpXtra’ kreeg subsidie in 2021.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 


GezinstrajectXtra door JeugdhulpXtra

Ondersteunt de ambulante aanpak van specialistische behandeling en begeleiding in de thuissituatie met de mogelijkheid van kortstondig verblijf elders, op die momenten dat het gezin daar behoefte aan heeft. Tijdens dit deeltijdverblijf zetten dezelfde mensen de behandeling en begeleiding voort. Dit initiatief levert een bijdrage geleverd om de juiste (first time right) zorg voor zeer kwetsbare jeugdigen te bieden:

  • Meisjes in de middelbare schoolleeftijd met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, in combinatie met bijvoorbeeld depressie, trauma of suïcidaliteit.
  • Jongens met externaliserende gedragsproblemen, die zich uiten in agressie, vaak in combinatie met autisme, angststoornissen of trauma.
 

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

(gezins)behandeling en gespecialiseerde ambulante hulp, gekoppeld aan een alternatief voor verblijf in geval van acute psychiatrie, hetgeen gepaard gaat met gevaarlijk gedrag zoals ernstige suïcidaliteit.

 

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Voorkomt (een herhaling van) uithuisplaatsing. De jeugdige kan, eventueel samen met één of meer gezinsleden, kortstondig naar een andere plek waar de behandeling en begeleiding gewoon doorgaat.
  • Multidisciplinair team dat om de jeugdige en het gezin heen staat. In het team zitten onder andere Relationele Gezinstherapeuten (RGT), ervaren gezinsbehandelaren en systeemtherapeuten, traumatherapeuten, cognitieve gedragstherapeuten, orthopedagoog-generalisten, GZ psychologen, klinisch psycholoog/psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en een kinder- en jeugdpsychiater.

Jeugdhulp Xtra heeft subsidie aangevraagd voor de opstart van dit initiatief voor jeugdigen uit de regio Zuidoost Brabant. De organisatie wil de opgedane kennis en ervaring delen, zodat het initiatief ook in andere regio’s gestart kan worden.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »