MENU

Hoera, we hebben een SAR!

De Schakel- en Adviesraad voor Jeugd (SAR) is een onafhankelijk orgaan, dat de rode draden en lessen die alle Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd in Nederland verzamelen vertaalt naar haalbare verbeteringen voor het jeugdhulplandschap, mede door de verbinding met bestuur, wetenschap en onderwijs te verstevigen.

Een belangrijke en grote ambitie van RET + BEN is om te voorkomen dat jongeren en gezinnen met complexe vragen nog tussen wal en schip vallen. Daarvoor is nodig dat alle organisaties en mensen die bij jeugdhulp betrokken zijn het de normaalste zaak van de wereld vinden dat je voortdurend blijft leren en verder ontwikkelen. Daarnaast is het zaak dat we obstakels in het systeem adresseren bij bestuur en politiek en dat we de verbinding tussen werkpraktijk, beleid, onderwijs en wetenschap verstevigen. Dat gaat de SAR doen.

Gericht op duurzame vooruitgang

De Schakel- en Adviesraad voor Jeugd is een divers samengestelde groep van hoogleraren en andere inhoudelijke experts op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en opleidingen. Zij vertegenwoordigt geen specifieke instellingen of belangen. “Samen met de BENs en de RETs brengt de Schakel-en Adviesraad ervaringen en kennis samen. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Op nationaal niveau koppelt de SAR ervaringen aan beschikbare wetenschappelijke kennis en maakt verbeteringen haalbaar voor de praktijk. Ze werkt aan een gezamenlijke ontwikkelagenda voor de toekomst, gericht op duurzame vooruitgang in de kwaliteit van het opgroeien van kinderen in Nederland. Ze gelooft sterk dat een lerend jeugdhulpstelsel uiteindelijk ten goede komt aan alle kinderen in Nederland. Kwaliteit van onderwijs, zorg en preventie draagt immers bij aan de kwaliteit van individueel leven en aan een gezonde maatschappelijke ontwikkeling”, aldus het artikel ‘Alle beleid in kinderschoenen’ .

Zet alle beleid in kinderschoenen

Eén van de eerste wapenfeiten van de SAR is een oproep aan de nieuwe Tweede Kamer en het aankomende kabinet om voortaan alle beleid in kinderschoenen te zetten. Een oproep om bij het maken van nieuw beleid op het gebied van jeugd, onderwijs en preventie na te denken over de effecten die het heeft op de jeugd. Lees hier meer over in het persbericht van 18 december. Daarbij helpt het beleidsmakers om zich steeds vier vragen te stellen. Is het beleidsvoornemen:

  • Doelgericht
  • Doordacht
  • Duurzaam
  • Doorleefd

Bekijk de website van de SAR Jeugd

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »