MENU

Plaatsonafhankelijke zorg (POH) door Koraal 

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘Plaatsonafhankelijke zorg’ door Koraal kreeg subsidie in 2021.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 


Hybride consultatieve, ambulante en klinische hoog-specialistische zorgvormen of plaatsonafhankelijke zorg (POH) door Koraal

Businesscase voor hybride jeugdhulp voor de doelgroep op het snijvlak van (ortho)psychiatrie, LVB en/of adaptieve problemen, gericht op stabilisatie binnen het gezin en het onderwijs.

 

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Multidisciplinaire samenwerking en combinaties van zorg en;
  • Gespecialiseerde ambulante hulp.

 

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Voorkomt uithuisplaatsing en stopt het doorschuiven van jeugdigen (experts komen behandelen op de plek waar de jeugdige is: thuis of bij een collega-zorgaanbieder).
  • Helpt langdurig doordat de behandeling niet alleen gericht is op het kind, maar op de omgeving, inclusief gezin en school. Eerste drie maanden: zo snel mogelijk stabiliseren, observeren en diagnosticeren. Daarna de oplossing verduurzamen: samen met regionale jeugdhulpprofessionals en het onderwijs, op basis van wat goed werkt voor de jeugdige en de omgeving. “We vertrekken weer als de ambulante hulpverleners of de intramurale setting voldoende toegerust is om de zorg weer volledig over te nemen.”

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »