MENU

‘Iedereen kan weer zien wat een leuk kind het is’

De jarenlange zoektocht naar passende hulp voor Teun heeft het hele gezin lelijk opgebroken. Zijn ouders komen met een burn-out thuis te zitten en mede daardoor is een uithuisplaatsing op zeker moment nog de enige optie. Nu deze ‘grote, vriendelijke reus’ helemaal op zijn plek zit, gebeurt wat zijn ouders al hoopten en verwachtten. “Iedereen kan weer zien wat een leuk kind het eigenlijk is.”

Aanleiding

Met een IQ van 116, een EQ van een tweejarige en de zelfredzaamheid van een vijfjarige past hun grote, sterke knuffelbeer van inmiddels zestien jaar in geen enkel vakje. “Er was niemand in heel Nederland die zei: laat hem maar komen”, vertelt de vader van Teun. “We hadden hele dikke rapporten waarin stond
dat hij het beste LVB geplaatst kon worden. Maar elke instelling zei: wij willen hem niet, want hij is te slim. Een in autisme gespecialiseerde instelling zei: wij willen hem niet want hij is niet zelfredzaam genoeg.”

Teun zoekt vaak de grenzen op en kan dan verbaal agressief en fysiek gewelddadig worden. Omdat hij zo groot en sterk is, kan dit een gevaar opleveren voor zijn omgeving. Wanneer Teun in het najaar van 2020 compleet overprikkeld en overspannen raakt en uitvalt op school, wordt de situatie thuis onhoudbaar.
Het lukt het gezin niet meer om hun zoon en broer constant te ondersteunen en om te gaan met de woede-uitbarstingen. Ze zijn op. Een uithuisplaatsing is het enige dat resteert, ook al
vindt niemand dit echt het beste voor Teun.

Oplossing

Teun heeft een LVB-aanpak nodig met GGZ-expertise voor behandeling, begeleiding en verblijf, in een kleine groep, in een rustige omgeving, met passende dagbesteding, veel structuur en goede begeleiding. Met inzet van het brede netwerk van BEN lukt het via-via-via en na veel overleg deze oplossing uitgevoerd te krijgen. Teun woont sinds september 2022 op de Weievensehoeve, een zorgboerderij voor 18-plussers. Dankzij intensieve samenwerking met Centrum2020 krijgt hij daar alle ambulante begeleiding die nodig is, gericht op een LVB-aanpak. Teun heeft zijn plek gevonden. De begeleiding vanuit Centrum2020 is inmiddels niet meer nodig.

Les
  • Luister naar het gezin, dat weet wat er nodig is.
  • In complexe situaties als deze: zet meteen stevig in op hulp en ondersteuning en schaal af wanneer dat kan. Dan houden ouders het veel langer vol en kan hun kind gewoon thuis blijven wonen.
  • Werk samen. Met veel dank aan de Weievensehoeve en Centrum 2020, die hun nek uitstaken voor Teun.

“Hij woont nu 5 weken op de Weievensehoeve. En het gaat goed. Ik heb een heel ander kind. Hij is vrolijk, ontspannen, actief, heeft weer een stem en zijn zelfvertrouwen groeit. Natuurlijk zijn er ook mindere momenten. Maar zonder enorme escalaties. Hij leert steeds beter voelen en praten. Voelt zich enorm thuis, heeft een goede verstandhouding met de begeleiding en een medebewoner is zijn grote vriend geworden. Dankzij alle krachten te bundelen en out of the box te denken is ons dit met ons allen gelukt. Natuurlijk zal het in de toekomst ook wel eens minder gaan, maar dat kunnen we aan. Dank voor jullie inzet.”

De trotse moeder van die vriendelijke reus
Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »