MENU

Liefde, daar kan geen hulpverlening tegenop

‘Kevin’ ontmoette via een dating-app de liefde van zijn leven. Alles wat donker was, werd weer licht. En alles wat stilstond, kwam weer in beweging.

Aanleiding

Behandelingen slaan vaak niet aan, omdat een jeugdige niet gemotiveerd is. En dat komt dan weer vaak door een gebrek aan perspectief. ‘Wat komt er hierna? Wat maakt het voor mij de moeite waard de hulp aan te gaan? Durf ik te geloven dat er iets kan veranderen aan mijn situatie?’ Als daar geen antwoord op is, wordt het lastig. Kevin was zo’n jongere op een open groep in een gesloten instelling die nergens meer zin in had en de hoop op ‘beter’ al was verloren.

Les

Was er misschien iets of iemand om het leven van Kevin de moeite waard te maken, vroegen hulpverleners hem. Kevin vond van niet. Maar daar kwam verandering in dankzij een datingapp voor mensen met een beperking, een tip van een andere jongere op de groep. Na een paar avondjes swipen stuitte Kevin op de liefde van zijn leven. Of dat over tien jaar nog zo is, valt te bezien. Maar zijn ogen stralen, hij heeft iemand om zijn best voor te doen, om zijn ervaringen mee te delen. Of zoals de betrokken begeleider het formuleert: ’Zo’n hormonale opleving, daar kunnen wij niet tegenop hulpverlenen’.

Tip

Soms is het ook gewoon een kwestie van geluk. Maar wat altijd helpt: snappen dat ieder mens gezien, erkend en gewaardeerd wil worden. En daarnaar handelen.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »