MENU

Maak suïcidaliteit bespreekbaar!

In 2023 organiseerden BEN en 113 samen een serie van drie leerbijeenkomsten over samenwerken rondom suïcidaliteit in de jeugdzorg. Een belangrijke bevinding: als professionals en organisaties zich overvraagd voelen – en dat gebeurt nogal eens als suïcidaliteit in het spel is – maakt dat emoties los die het gezamenlijk vinden van een oplossing in de weg staan. Angst, een defensieve houding, blijven hangen in stelligheden en onmogelijkheden en uiteindelijk ‘afschuiven’. De remedie: gevoelens en frustraties benoemen en bespreekbaar maken.

Onmacht en frustratie bespreken schept ruimte

Dankzij het naspelen van een groot overleg over een bedachte maar levensechte situatie, leerden we wat wel en niet helpt bij het omgaan met suïcidaliteit: ‘Meisje van 14 woont op een behandelgroep en kampt met steeds erger wordende suïcidaliteit. Iedereen maakt zich zorgen, maar de zorg komt niet op gang. Er zijn verschillen in visie tussen de woongroep, de GGZ, het meisje en de ouders. Wat nu?’ In de ene oefengroep lukte het niet gezamenlijke afspraken te maken over ‘goede zorg en perspectief’ voor de jongere in kwestie. Het gesprek bleef steken in uitleg over de ontoereikende beschikbaarheid van medewerkers, hulp vanuit collega-organisaties, financiën en beleid om het risico van suïcide in het team te kunnen blijven dragen. In de andere oefengroep maakte een neutrale gespreksleider het verschil door gevoelens van onmacht en frustratie bespreekbaar te maken en zo ruimte te creëren om met elkaar mee te denken over een oplossing. Daar lukt het wél.

Bekijk de volledige opbrengst van de serie leerbijeenkomsten – en wat we daarmee gaan doen. En pik deze belangrijke handvatten alvast even mee:

  • Suïcide ≠ diagnose.
  • Suïcidepreventie start met het bespreekbaar maken van suïcidaliteit.
  • Suïcidaliteit bespreekbaar maken leidt niet tot suïcide. Het haalt juist de spanning eraf!
  • Maak jezelf en anderen niet eenzaam. Suïcidaliteit doet iets met iedereen. Maak dat bespreekbaar. Steun elkaar.
  • Suïcidaliteit bespreekbaar maken = een jongere écht zien en erkennen.
  • Echt en oprecht contact is de beste ingang tot hulp die helpt. (Maar garanties zijn er niet.)

Bekijk álles wat je kan helpen in het omgaan met suïcidaliteit op de website van 113!

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »