MENU

Moreel beraad aanvragen

Bij moeilijke beslissingen,
waarbij élke keuze nadelen heeft…

Professionals in de jeugdzorg staan regelmatig voor moeilijke beslissingen. Het moeilijkst zijn de situaties waarin eigenlijk geen goed besluit genomen kan worden, omdat élke keuze nadelen heeft. Wat is dan het goede om te doen? Waarmee doe je de betrokkenen zoveel mogelijk recht?


Samen stilstaan en zorgvuldig alle opties en argumenten wegen

Neem de tijd om de situatie samen vanuit meerdere perspectieven te bekijken en te wegen. Verken de achterliggende drijfveren, belangen, waarden en overtuigingen die het enerzijds moeilijk maken om tot een besluit te komen en anderzijds uiteindelijk helpen om te ontdekken wat het beste is om te doen. Een moreel beraad duurt 1,5 à 2 uur en vindt bij voorkeur op locatie plaats met 6 tot 12 deelnemers.


Een begeleide dialoog tussen gelijkwaardige deelnemers met een nieuwsgierige en onderzoekende houding

Het gaat er niet om elkaar te overtuigen. Het gaat om onderzoeken en met elkaar leren door de eigen blik te verruimen. Tijdens een moreel beraad gebeurt dit altijd onder leiding van een ervaren gespreksleider die daarbij de structuur van een aantal vaste stappen hanteert:

  1. Beeldvorming: het dilemma en de situatie die hiertoe geleid heeft in beeld brengen.
  2. Oordeelvorming: het dilemma verkennen vanuit verschillende perspectieven, ethische theorieën en beroepscodes.
  3. Besluitvorming: conclusies trekken en de opbrengst van het beraad bespreken.


Het moreel beraad helpt bij het nemen van gewogen en te verantwoorden besluiten

  • Leidt tot meer begrip en verbondenheid tussen de deelnemende partijen
  • Maakt je bewust van verschillende perspectieven: wat speelt nog meer in deze situatie?
  • Verlegt de focus naar waar hulpverlening om moet gaan: de jeugdige en het gezin
  • Hoeft niet tot overeenstemming te leiden. Vaak is het komen tot nieuwe, werkbare inzichten al voldoende
  • Kan ook achteraf: hebben we goed gehandeld?

 

Aanvragen

RET+BEN Brabant | Zeeland zetten het Moreel Beraad in als instrument om samen te leren en te ontwikkelen.

Regionale Expertteams kunnen een Moreel Beraad aanvragen bij Liesbeth van Hoof, Orthopedagoog generalist, GZ Psycholoog, supervisor NVO en bij BEN betrokken als gespreksleider moreel beraad. Ook jeugdzorgaanbieders, GI en gemeenten kunnen via het RET een aanvraag doen.


Liesbeth van Hoof

06 22 51 13 87 | l.v.hoof.professionalisering@gmail.com

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »