MENU

MST-PSY door Crossroads (penvoerder De Viersprong)

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘MST-PSY’ door Crossroads kreeg subsidie in 2021.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 

 

MST-PSY door Crossroads (penvoerder De Viersprong)

(Crossroads is een samenwerkingsverband tussen vijf regionale specialistische organisaties: De Viersprong, Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis, en Via Almata.)

Het introduceren en uitrollen van MST-PSY voor jeugdigen met psychiatrische problemen in combinatie met complexe systeemproblemen. Deze vorm van MST heeft zich in Australië en Amerika al bewezen, maar is hier in Nederland nog onbekend.

 

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • (gezins)behandeling en gespecialiseerde ambulante hulp (met verblijf) vanuit een domeinoverstijgende aanpak om uithuisplaatsing te voorkomen bij jeugdigen met psychiatrische problemen in combinatie met complexe systeemproblemen.

 

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Voorkomt (een herhaling van) een mogelijk traumatiserende uithuisplaatsing. Het is een intensief ambulant programma vanuit een brede psychiatrische maar ook systemische bril. De jeugdige bouwt samen met het netwerk, school of dagbesteding voldoende stabiliteit om zichzelf op een veilige manier verder te ontwikkelen. Wordt de behandeling op enig moment dermate risicovol worden dat een kortdurende klinische interventie noodzakelijk is? Dan past dat, op recept, binnen MST-PSY. Dit maakt dat MST-PSY het best is onder te brengen bij een specialistische ambulante GGZ-aanbieder in combinatie met een specialistische GGZ-aanbieder met een HIC-unit.
  • Stopt het doorschuiven van jeugdigen. Vanuit een soort veiligheidsdenken/maatregel belanden jeugdigen met de problematiek waarvoor MST-PSY bedoeld is binnen de jeugdzorg+ of residentiele (crisis)zorg; vaak op de verkeerde plek of terwijl dit voorkomen had kunnen worden.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »