MENU

Nieuw uit: handreiking suïcidepreventie bij jongeren met autisme

Naast de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren en de handreikingen Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB en Suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit is er nu ook een speciale handreiking voor jongeren met autisme. Deze biedt bijvoorbeeld inzicht in autisme specifieke risicofactoren en hoe je hiermee om kan gaan. Daarnaast staan er tips in voor het opstellen van veiligheidsplannen en het omgaan met crisissituaties specifiek bij deze doelgroep. 

Een hulpverlener over de handreiking: “Wat een eyeopener, deze handreiking. We zetten tijdens een crisis altijd meerdere collega’s in. Dat dit ook tot overprikkeling kan leiden is eigenlijk wel heel logisch, maar dat had ik even niet zo scherp.” 

De nieuwe handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met professionals, jongeren met autisme die met suïcidaliteit hebben geworsteld, en naasten. Hun perspectieven en ervaringen hebben een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van dit document. 

Je vind de leidraad en de handreikingen Suïcidepreventie op de website van 113.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »