MENU

Op weg naar een Deltaplan Jeugdtrauma

Niet elke ingrijpende gebeurtenis die een kind meemaakt, hoeft tot een trauma te leiden. Steun en aandacht van lieve mensen in de omgeving kunnen een groot verschil maken, zoals de campagne ‘Offline influencers’ zichtbaar maakt. Maatschappelijke bewustwording van het gegeven dat iederéén kan bijdragen, is daarom één van de zes pijlers onder het Deltaplan Jeugdtrauma. De andere pijlers zijn Preventie, Vroegsignalering en diagnostiek, Beter behandelen en begeleiden, Traumasensitief werken en Onderwijs.

Nuance en oog voor verschillende perspectieven

De samenvattende UPDATE en het whitepaper ‘Belang, urgentie en inrichting van een Deltaplan Jeugdtrauma onderbouwd’ geven je inzicht in de inhoud en opbouw die we voor ogen hebben voor het Deltaplan Jeugdtrauma. De belangrijkste uitgangspunten daarbij:

   • bij het thema zijn meer dan zestig professionals vanuit verschillende perspectieven met uiteenlopende opvattingen betrokken;

   • verschillen in visie, focus, ervaringen en aanpak mogen er zijn en bestaan naast elkaar;

   • het whitepaper geeft een genuanceerd beeld van de actuele stand van zaken (de aanjagers pretenderen niet dat het volledig is) en legt de basis voor het Deltaplan Jeugdtrauma;

   • het Deltaplan Jeugdtrauma zal een levend document zijn, met alle ruimte voor de ontwikkeling en het voortschrijdend inzicht die onvermijdelijk het gevolg zijn van doen, onderzoeken, innoveren, experimenteren en daarvan leren.

  Ambitieus 0-doel

  Voor 0 kinderen duurt het langer dan 6 maanden voordat ingrijpende jeugdervaringen worden herkend en gestopt en gewenste hulp en steun beschikbaar is voor kind en het gezin.

  We kregen veel reacties op de vorige formulering van het 0-doel in het concept-whitepaper: 0 kinderen ondervinden langer dan 6 maanden hinder van ingrijpende jeugdervaringen. Te groots. Onhaalbaar. Geweldig juist. Laten we niet doen alsof alles maakbaar is. Alsof focus op trauma alles gaat oplossen… Wat is hinder? Doet geen recht aan de ernst en de pijn die mensen ervaren en de tijd die nodig is om te helen – voor zover dat kan…

  Een doel is geen garantie. Wel een aansporing om alles op alles te zetten. De kinderen en volwassenen van nu die te kampen hebben met jeugdtrauma verdienen dat. Net als de kinderen en volwassenen van de toekomst.

  Waarom een Deltaplan Jeugdtrauma?

  Uit vele vastgelopen, complexe hulpvragen van kinderen en gezinnen blijkt dat ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden niet tijdig of niet goed gesignaleerd en behandeld zijn. Met grote gevolgen. Hoe langer het duurt voordat adequate traumaverwerking start, hoe groter de persoonlijke problemen worden en hoe meer leed mensen ervaren. Met ook hoge zorg- en maatschappelijke kosten tot gevolg. Dat is de reden dat de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd vier aanjagers de opdracht gaven samen met het werkveld een Deltaplan Jeugdtrauma ontwikkelen: Peter Dijkshoorn (VNG, OZJ), Linda Gerits (VNG, OZJ), Ingrid van Gool (Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd) en Nadine Rozenberg (Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd).

  Delen is fijn!
  BEN Inschakelen
  RET & BEN
  Leren en ontwikkelen
  Goede voorbeelden!
  Moreel beraad aanvragen
  Leersessie aanvragen

  Meer berichten van BEN

  Lessen

  Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

  Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
  BEN ondersteunt deze missie.

  Lees meer »
  Dit werkt!

  Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

  Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

  Lees meer »