MENU

Reflecteren in vijf minuten met drie simpele vragen

Het regionaal expertteam (RET) in de regio Hart van Brabant doet op een simpele manier aan zelfreflectie en ontwikkeling. Na ieder overleg beantwoorden de deelnemers drie vragen:


1. Wat heb je niet gezegd dat je wél had willen zeggen?
2. Wat heb je niet gevraagd dat je wél had willen vragen?
3. Wat heeft een verschil gemaakt in dit overleg?


Aanleiding

Regionale expertteams hebben de opdracht zich door te ontwikkelen, onder meer op het thema ‘leren van complexe zorgvragen’. Zelfreflectie en het evalueren van een casus-overleg hoort daarbij. Iedereen vindt het belangrijk, maar iedereen heeft ook weinig tijd. Daarom is een praktische en makkelijk uit te voeren aanpak bedacht die deelnemers aan het overleg de gelegenheid biedt te delen wat ze willen delen en daarvan te leren.

Les

De uitwisseling gebeurt bij voorkeur direct na het overleg, met zoveel mogelijk deelnemers erbij. Lukt dat niet, dan gebeurt het per mail. Er zijn geen regels voor. Niet iedereen hoeft alle vragen te beantwoorden; wie wat in wil brengen doet dat. Soms is het terecht dat een vraag niet gesteld is, bijvoorbeeld om een verdrietige ouder op dat moment niet het gevoel te geven dat die in het nauw gedreven wordt en kan een collega-expert de vraag alsnog beantwoorden. Soms kom je samen tot de constatering dat dat iets beter wél gezegd of gevraagd had kunnen worden en sta je stil bij de belemmeringen die in de weg zaten. Goed voor het saamhorigheidsgevoel om te leren waar je elkaar kunt helpen als het moeilijk wordt.

Tip

Iedere minuut dat je met leren en ontwikkelen bezig bent, helpt. Heb je weinig tijd? Doe het dan kort en snel. Het kan zelfs per e-mail.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »