MENU

RET WBW haalt expertise LVB dichterbij

Het Regionaal Expertteam in West-Brabant West meldt sinds een paar maanden vaker jongeren aan bij De La Salle – met succes. Voorheen kwamen deze jongeren terecht bij BEN, omdat niemand een passende plek voor ze kon vinden.

Aanleiding

Ineens ging er een belletje rinkelen bij Renée Vaessen, lid van het kernteam van BEN (Koraal/De La Salle, perspectief licht verstandelijke beperking (LVB)). “In de informatie over een aangemelde casus bij BEN zag ik dat mijn organisatie Koraal was benaderd voor een passende plek en nee had gezegd. Ik begreep niet zo goed waarom en kon daar intern ook niks over terugvinden. Het leek wel of er nooit een aanmelding gedaan was. Via het RET en BEN zag ik meer jongeren voorbij komen voor wie niemand een passende plek had kunnen vinden. Ook zij waren bij ons niet bekend.”

Les

Hoe het komt, is niet duidelijk. “De La Salle, een locatie van Koraal, is blijkbaar onvoldoende bekend als een geschikte plek voor jongeren met een verstandelijke beperking en problematisch gedrag. Het kan ook dat verwijzers niet weten dat ze direct bij De La Salle kunnen aanmelden. De conclusie is in ieder geval dat we voor een aantal jongeren de route naar passende hulp kunnen verkorten als ze direct bij De La Salle worden aangemeld, zonder de omweg via het RET of BEN.”

Actie

Een professional van De La Salle neemt voortaan als expert deel aan het RET. De La Salle kijkt direct mee over de omstandigheden, de ondersteuning en begeleiding die een jongere nodig heeft. De expertise op problematisch gedrag in combinatie met een verstandelijke beperking is sowieso welkom in het team, bijvoorbeeld om het gedrag van een jongere te helpen verklaren. Met de voorzitter van het RET is bovendien afgesproken dat het RET jeugdigen direct kan aanmelden bij De La Salle.

Tip

Expertise moet toegankelijk en dichtbij zijn willen je collega-professionals er gebruik van maken.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »