MENU

ROTS door PRO6, in samenwerking met stichting De As en Prisma

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘ROTS’ door PRO6, stichting De As en Prisma kreeg subsidie in 2022.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 

ROTS door PRO6, in samenwerking met stichting De As en Prisma

ROTS staat voor Relatie-Ouderschap-Therapie-Scheiding. Een integrale aanpak voor gezinnen die te maken hebben met relatieproblemen, een scheiding of een complexe scheiding. De aanpak combineert de juridische ondersteuning die nodig is om een scheiding te regelen met de benodigde zorg voor de gezinsleden. ROTS wordt idealiter zo vroeg mogelijk ingezet om te voorkomen dat relatieproblemen ontaarden in een complexe scheiding met de bijbehorende hoog oplopende conflicten en complexe problematiek. ROTS biedt een integrale aanpak, afgestemd op de behoefte van alle gezinsleden. Ook als bij een van de gezinsleden sprake is van ASS of LVB.

ROTS omvat (onder meer) relatietherapie, mediation, systemische gezinsbemiddeling, rouwtherapie, traumatherapie, kindbehartiging, ambulante hulp bij omgang en hulp bij samengestelde gezinnen.

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Flexibele en intersectorale ambulante hulp.

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Voorkomt uithuisplaatsingen als gevolg van een thuissituatie die niet veilig is of de ontwikkeling van het kind ernstig belemmert.
  • Minder conflicten en juridische strijd en daardoor minder schade en meer rust en zekerheid voor de betrokken kinderen.
  • Eerder de juiste hulp. Stopt het doorschuiven van kinderen en jongeren.
    Daarnaast wil ROTS de druk op de Jeugdbescherming en Jeugdzorg verlagen en de kosten hiervan verminderen.

Leren en verder ontwikkelen

De subsidie van BEN wordt gebruikt voor het uitwisselen van expertise en kennisoverdracht tussen de samenwerkende organisaties, training en scholing, innovatiegelden en wetenschappelijk onderzoek, zodat effectmeting plaats kan vinden. ROTS wordt in eerste instantie ingezet in de regio West-Brabant Oost. De bedoeling is dat dit later ook mogelijk is in de andere jeugdhulpregio’s in Brabant en Zeeland. De initiatiefnemers beogen van ROTS een toegankelijk specialistisch centrum te maken, waar mensen in een zo vroeg mogelijk stadium terecht kunnen voor advies en hulp bij relatieproblemen.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »