MENU

Speel advocaat van de duivel

Je kent de ander nog niet goed genoeg? Je hebt nog geen vertrouwen kunnen opbouwen? Je wilt je gesprekspartner niet kwetsen of je bent bang voor vijandigheid? Dan kun je er natuurlijk voor kiezen niet te zeggen of te vragen wat jij vindt dat er gezegd of gevraagd moet worden. Alleen heeft niemand daar iets aan. Beter kun je de advocaat van de duivel spelen.

Aanleiding

Goede gesprekken voeren leer je door te doen. Erik Verbunt (SELF doen wat werkt en procesondersteuner bij BEN) heeft in zijn jarenlange ervaring geleerd wat werkt, ook in uitdagende situaties. “Als je met ouders aan tafel zit die het onderling niet eens zijn over wat het beste is voor hun kind. Als je met ouders of collega’s van visie verschilt over de beste aanpak. Als een ouder – vaak onbedoeld – de afgesproken aanpak ondermijnt of kopje onder dreigt te gaan door eigen problemen… “

Een onderbuikgevoel, twijfels of bezorgdheid bespreken doet Erik nooit plompverloren. “Zeker als ik nog geen relatie met iemand hebt kunnen opbouwen. Ik kleed mijn vragen altijd in, vraag bijvoorbeeld toestemming. ‘Mag ik je een heel moeilijke vraag stellen?’. ‘Of ‘Kun je je voorstellen dat iemand die jullie nog niet goed kent nu denkt…?’ Of gewoon: ‘ik realiseer me dat het een indringende vraag is, maar ik móet ‘m stellen’.”

Les

Niet dat succes dan verzekerd is. “Sluit je niet af als je niet de reactie krijgt waarop je hoopte. Je houdt mensen een spiegel voor en niet iedereen wil daarin kijken, hoe mooi je die spiegel ook versierd hebt.” Erik noemt dat ‘alleen maar menselijk’. “In zo’n geval kan de advocaat van de duivel je helpen. Niet jij, maar die advocaat, houdt nu de spiegel voor en jij kunt er samen met je gesprekspartner naar kijken. Je laat deze duivelse figuur jouw zorgen en twijfels verwoorden en schept daarmee wat afstand tussen die woorden en jezelf. Zo hoeft de ander niet het gevoel te krijgen dat je beoordeelt of beschuldigt. Bijna altijd kom je dan nader tot elkaar. Belangrijk, want de antwoorden op de vragen van de advocaat van de duivel leveren essentiële informatie op over wat er écht aan de hand is en wat hier écht gaat helpen.”

Tip

“Vraag je af wat het ergste is dat kan gebeuren. Een moeilijk moment in het gesprek? Iemand die wegloopt of boos op je wordt? Gun die ander dat. En gun het jezelf dat je leert van elk gesprek. “

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »