MENU

Sterk Thuis door Sterk Huis

Initiatieven om het jeugdzorglandschap te verbeteren

BEN ondersteunt initiatieven van jeugdzorgaanbieders om het jeugdzorglandschap te verbeteren. Dankzij financiering door BEN kunnen de betrokken aanbieders de haalbaarheid van een veelbelovend idee in kaart brengen, het in de praktijk brengen en er de eerste lessen uit leren. ‘Sterk Thuis’ door Sterk Huis kreeg subsidie in 2022.
Terug naar overzicht alle verbeterinitiatieven 

 

Sterk Thuis door Sterk Huis

Een kleinschalige woonvorm, waar vier jongeren onvoorwaardelijk kunnen wonen tot ze als volwassene uitstromen naar een eigen huis of zelfstandigheidstraining of tot hun 23e jaar. Het gaat specifiek om kinderen en jongeren tussen de 7 en 23 jaar die vanwege hechtingsproblematiek of complex gedrag niet thuis kunnen wonen en voor wie een pleeggezin of gezinshuis geen oplossing biedt.

In een Sterk Thuis is een klein hulpverleningsteam aanwezig met vaste gezichten bestaande uit begeleiders/pedagogisch medewerkers en gezinshuisouders.

Er is veel aandacht voor het creëren van een steunend netwerk rondom de kinderen. Een of meer buddy-ouders en een persoonlijke mentor (JIM: jouw ingebrachte mentor) zijn daar onderdeel van. De mentor behartigt de belangen van het kind, denkt met hen mee en helpt bij toekomstplannen van de kinderen. De mentor blijft ook na afloop van de jeugdhulp betrokken zodat het kind altijd iemand heeft om op terug te vallen. De kinderen in een Sterk Thuis hebben verschillende leeftijden; het is een zogenoemde ‘verticale groep’.

 

Draagt bij aan het oplossen van de lacunes op het gebied van:

  • Kleinschalige woonvormen waar jongeren onvoorwaardelijk kunnen wonen tot hun 23e jaar en waar zij de specialistische behandeling kunnen krijgen die nodig is. Het gaat specifiek om kinderen en jongeren tussen de 7 en 21 jaar die vanwege hechtingsproblematiek of complex gedrag niet thuis kunnen wonen en voor wie een pleeggezin of gezinshuis geen oplossing biedt.
 

Maakt een verschil voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders:

  • Stopt het afwijzen en doorschuiven van kinderen voor wie nu nog geen passend aanbod bestaat.
  • Biedt perspectief aan een specifieke groep zeer kwetsbare kinderen en jongeren.
  • Zorgt bovendien voor doorstroom vanuit behandelgroepen, zodat hier plekken vrijkomen voor de kinderen en jongeren die ze nodig hebben.
  • Wil een einde maken aan de vaak zeer arbeidsintensieve maatwerkoplossingen met complexe indicatie en verantwoordingseisen die voor gemeenten en zorgaanbieders niet gewenst zijn.

Leren en verder ontwikkelen

De subsidie van BEN wordt gebruikt voor het ontwikkelen van het concept Sterk Thuis in de regio’s West-Brabant Oost en Hart van Brabant. Daaronder vallen het vinden van geschikte panden en de samenstelling van een team dat 24-uursdiensten wil draaien.  

Sterk Huis ontwikkelt het concept samen met Q-Consult. Nieuw voor alle partijen is de samenwerking met ervaringsdeskundigen van ZeBra JOP (het Zeeuws-Brabantse netwerk voor Jongeren en OuderPerspectief) bij het toetsen en aanscherpen van de businesscase.

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »