MENU

Subsidieregelingen 2024

In 2024 kun je weer subsidie aanvragen bij BEN Brabant Zeeland voor een goed idee dat helpt voorkomen dat kwetsbare kinderen en gezinnen met hun hulpvraag tussen wal en schip belanden. We zijn specifiek op zoek naar verbeterinitiatieven op het gebied van:

  • Microwoningen
  • Specialistische, (hybride) ambulante hulp

In het BENbericht Aankondiging subsidieregelingen 2024 leggen we (hopelijk) in gewone mensentaal uit naar welke oplossingen we zoeken.

Goed idee? Neem even contact op

Heb je een goed idee voor een verbeterinitiatief?
Neem even contact op met Ingrid van Gool of Heinz Faber. Zij kunnen inschatten of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. En om je, als het zinvol is, op weg te helpen met de aanvraag. Hun gegevens en alle verdere info vind je in het BENbericht.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »