MENU

Tips & Inspiratie

Dit Werkt!

Goede voorbeelden die helpen samen verantwoordelijkheid te nemen en allemaal sterker te staan.

‘Dankzij ROTS is er meer rust in de tent’

“Ex-partners kunnen elkaar helemaal kapotmaken – en er zijn momenten dat je dénkt dat je dat het liefst wilt”, verzucht Tom, die in het echt anders heet. “Hoewel er bij ons gelukkig geen sprake was van geweld, kan ik nu wel zeggen dat we bijna elke dag een gevecht voerden. Terwijl je rationeel weet dat je daar niemand een plezier mee doet, zeker je kind niet, is het moeilijk het patroon te doorbreken. Dankzij ROTS is er meer rust in de tent.”

LEES MEER »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

LEES MEER »

Niet meer kiezen: MST-PSY is er voor gedragsproblemen én ernstige psychiatrie

De Viersprong vroeg en kreeg in 2021 subsidie voor het opzetten van een MST PSY-team: voor Multi Systeem Therapie specifiek voor jongeren bij wie ook ernstige psychiatrische problemen spelen. Inmiddels (maart 2024) hebben zestig jongeren en gezinnen de behandeling gevolgd. In veel gevallen met succes: jongeren konden thuis blijven wonen, ouders voelen zich sterker in hun opvoedvaardigheden, bijna alle jongeren zijn terug naar school of een andere zinvolle dagbesteding en de rust in het gezin is grotendeels teruggekeerd.

LEES MEER »

Veelomvattend ‘ROTS’ levert passend ouderschap op – juist bij complexe scheidingen

ROTS (Relatie-Ouderschap-Therapie-Scheiding) is op verschillende fronten vernieuwend. Op inhoud, omdat de aanpak uitgaat van de situatie en behoeften van elk lid in het gezin. Omdat ze ouders op geen enkele manier dwingt om fysiek samen te zijn en samen te werken. Omdat ze vanwege de samenwerking, tussen Pro6 Jeugdhulp met stichting De As, Prisma en Inara breed ingezet kan worden: ook wanneer ouders autisme of een licht verstandelijke beperking hebben of wanneer een interculturele aanpak gewenst is. En omdat initiatiefnemer Pro6 de samenwerking met alle partners goed geborgd heeft.

LEES MEER »

Schuren mag, doseren moet!

Samenwerken vanuit verschillende perspectieven gaat lang niet altijd vanzelf. Niet zo gek dat het met ervaringsdeskundigen aan tafel ook niet altijd van een leien dakje gaat. Sjoek de Vries, projectleider ZeBra JOP, leerde dat ervaringsdeskundigen hard moeten werken om serieus genomen te worden. “Natuurlijk moeten we ons unieke zelf zijn, maar met mate.”

LEES MEER »

‘Noem een koe een koe’

Dat je niet moet praten over elkaar maar mét elkaar, dat weten we allemaal wel. Michiel Naaijkens, gedragswetenschapper bij spoedeisende zorg (SEZ) van Jeugdbescherming Brabant, helpt zijn collega’s een handje om het daadwerkelijk te doen.

LEES MEER »

Speel advocaat van de duivel

Je kent de ander nog niet goed genoeg? Je hebt nog geen vertrouwen kunnen opbouwen? Je wilt je gesprekspartner niet kwetsen of je bent bang voor vijandigheid? Dan kun je er natuurlijk voor kiezen niet te zeggen of te vragen wat jij vindt dat er gezegd of gevraagd moet worden. Alleen heeft niemand daar iets aan. Beter kun je de advocaat van de duivel spelen.

LEES MEER »

Successen

Goede voorbeelden van de meerwaarde van RET + BEN voor kinderen en hun gezinnen.

Na ruim een jaar is Sam weer thuis

Voor Sam en zijn gezin is een goed plan gemaakt; het lukt alleen niet om het uitgevoerd te krijgen. Het leidt ertoe dat Sams verblijf bij een grote GGZ-instelling vanwege een psychose en catatonische* periode zó lang opgerekt moet worden en zó uitzichtloos gaat voelen, dat Sam een tweede psychose krijgt. Zestien maanden na de eerste psychose en vijf maanden na de tweede komt Sam eindelijk weer thuis.

LEES MEER »

‘Iedereen kan weer zien wat een leuk kind het is’

De jarenlange zoektocht naar passende hulp voor Teun heeft het hele gezin lelijk opgebroken. Zijn ouders komen met een burn-out thuis te zitten en mede daardoor is een uithuisplaatsing op zeker moment nog de enige optie. Nu deze ‘grote, vriendelijke reus’ helemaal op zijn plek zit, gebeurt wat zijn ouders al hoopten en verwachtten. “Iedereen kan weer zien wat een leuk kind het eigenlijk is.”

LEES MEER »

Lessen

Wat is nodig om het jeugdhulplandschap te verbeteren?

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

LEES MEER »

De effectiviteit van MBT meten om beter te weten

Stichting De As zet de vervolgsubsidie van BEN voor het MBT-Gezinstraject autisme in voor onderzoek. Karolina Kszerencsi is ingehuurd om het effect van deze nieuwe behandeling te meten. Of en hoe Mentalization Based Treatment, het fundament onder de behandeling, werkt voor mensen met autisme is nog nooit onderzocht. “Er ligt geen blauwdruk. Dat is zowel de moeilijkheid als de kracht van mijn opdracht.”

LEES MEER »

Na jaren volhouden gaat de VIC van start

De Very Intensive Care (VIC) van Crossroads zat in 2021 bij de eerste lichting verbeterinitiatieven die subsidie kreeg van BEN, voor het ontwikkelen van een businesscase. Die was eind 2021 klaar. In april gaat VIC van start met een locatie in Breda. De jaren daartussen waren een zoektocht: naar de juiste locatie, naar een opdrachtgever, naar financieel comfort op de kortere termijn en duurzame financiering voor daarna, naar het afdekken van risico’s en het oplossen van steeds nieuwe praktische bezwaren. Dankzij de volharding van vele betrokkenen is dat gelukt, stap voor stap.

LEES MEER »

Basis Thuis

Basis Thuis had niet de start die Almata en Pro6 gepland hadden. Omdat het initiatief als veelbelovend wordt beschouwd, krijgt het meer tijd om zich te bewijzen.

LEES MEER »

Maak suïcidaliteit bespreekbaar!

Als professionals en organisaties zich overvraagd voelen – en dat gebeurt nogal eens als suïcidaliteit in het spel is – maakt dat emoties los die het gezamenlijk vinden van een oplossing in de weg staan. Angst, een defensieve houding, blijven hangen in stelligheden en onmogelijkheden en uiteindelijk ‘afschuiven’. De remedie: gevoelens en frustraties benoemen en bespreekbaar maken.

LEES MEER »

‘Het gaat ook om die 23 andere uren in een dag’

“Alleen samen maken we het verschil. Als we trauma echt willen aanpakken, moeten we ons realiseren dat er meer nodig is dan een uurtje behandeling en dat er nog 23 andere uren in een dag zitten. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.” Het is één van de vele inzichten die de aanjagers opdoen tijdens het ontwikkelen van een Deltaplan Jeugdtrauma, in opdracht van de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd.

LEES MEER »

Aanbeveling Ketenbreed leren: beter en zonder oordeel luisteren

Hulpverleners doen er hun best voor en denken dat dit goed lukt. Jeugdigen en hun ouders voelen zich ondertussen lang niet altijd gehoord. Niet voor niets is één van de vijf aanbevelingen van het rapport ‘Betrek mij gewoon’: luister nog beter en oordeelloos naar jeugdigen en hun ouders. Neem hun ervaringen serieus. Werk vanuit verschillende deskundigheid gelijkwaardig samen met jeugdigen en hun ouders.

LEES MEER »

Durf het gesprek aan te gaan!

Na twee van de drie leerbijeenkomsten over het omgaan met acute en aanhoudende suïcidaliteit dient een eenvoudige oplossing voor vele vragen en dilemma’s zich aan: ga gewoon het gesprek aan.

LEES MEER »

Maak hier gebruik van!

Trainers GVA gezocht

Om dit jaar meer nieuwe groepen te kunnen scholen in de Gedeelde Verklarende Analyse (GVA) zoeken we nieuwe trainers. Interesse? In eerste instantie ga je aan de slag als co-trainer. Je ondersteunt dan de trainer vanuit je eigen kennis over en praktijkervaring met de GVA.

LEES MEER »

Schrijf je in voor scholing GVA

Schrijf je in! In mei kunnen twee nieuwe groepen starten met de scholing Gedeelde Verklarende Analyse (GVA). De scholing neemt twee volle dagen in beslag, is geaccrediteerd en wordt verzorgd door Liesbeth van Hoof en Ulrike Haers.

LEES MEER »

Subsidieregelingen 2024

In 2024 kun je weer subsidie aanvragen bij BEN Brabant Zeeland voor een goed idee dat helpt voorkomen dat kwetsbare kinderen en gezinnen met hun hulpvraag tussen wal en schip

LEES MEER »

Eetstoornissennetwerk.nl

Kinderen en jongeren met een eetstoornis verdienen de juiste zorg, begrip en effectieve behandelingen. Hoe sneller de juiste hulp geboden kan worden, hoe beter. K-EET is het netwerk van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en ouders dat zich hiervoor inzet. Op de website eetstoornissennetwerk.nl vind je informatie, tools en handvatten om jongeren en hun naasten verder te helpen als je een eetprobleem vermoedt.

LEES MEER »

Maak er gebruik van: K-EETi

K-EETi is een intercollegiale telefonisch advieslijn over het behandelen van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Voor en door professionals, ook voor mensen in het onderwijs, huisarts, diëtist en verwijzer. Dagelijks bereikbaar tussen 12.00 – 13.00 uur via 085 – 7603375.

LEES MEER »

Ter info

AEF onderzoekt gevoel van veiligheid jongeren

Samen met de Hogeschool Leiden voert adviesbureau AEF in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek uit naar veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. Dit onderzoek moet inzicht bieden in het gevoel van veiligheid onder jongeren. Het doel van het onderzoek is om te leren en de veiligheid van jongeren verder te verbeteren. Help je mee de vragenlijst te verspreiden?

LEES MEER »

Op weg naar een Deltaplan Jeugdtrauma

Niet elke ingrijpende gebeurtenis die je als kind meemaakt, hoeft tot een trauma te leiden. Steun en aandacht van lieve mensen in je omgeving kunnen een groot verschil maken. Maatschappelijke bewustwording van het gegeven dat iederéén kan bijdragen, is daarom één van de zes pijlers onder het Deltaplan Jeugdtrauma. Bekijk de UPDATE en het whitepaper om inzicht te krijgen in de inhoud en opbouw die de aanjagers voor ogen hebben voor het Deltaplan Jeugdtrauma.

LEES MEER »

Hoera, we hebben een SAR!

De Schakel- en Adviesraad voor Jeugd (SAR) is een onafhankelijk orgaan, dat de rode draden en lessen die alle Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd in Nederland verzamelen vertaalt naar haalbare verbeteringen voor het jeugdhulplandschap, mede door de verbinding met bestuur, wetenschap en onderwijs te verstevigen.

LEES MEER »