MENU

Trainers GVA gezocht

Om dit jaar meer nieuwe groepen te kunnen scholen in de Gedeelde Verklarende Analyse (GVA) zoeken we nieuwe trainers. Interesse? In eerste instantie ga je aan de slag als co-trainer. Je ondersteunt dan de trainer vanuit je eigen kennis over en praktijkervaring met de GVA.

De scholing duurt twee volle dagen. Hiervoor is accreditatie aangevraagd. Het programma voor de scholing is volledig uitgewerkt en wordt steeds aangepast op basis van de lessen die we leren met iedere scholingsgroep.

Meer weten?
Neem contact op met trainer Liesbeth van Hoof via liesbethvhoof@gmail.com of netwerk coördinator Ingrid van Gool via ingrid@in-project.nl. Met Ingrid van Gool maak je afspraken over je inzet en vergoeding.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »