MENU

Uitzondering op leerlingenvervoer lijkt duurder, maar kost minder

Eindelijk is voor Janneke een woonplek gevonden waar ze zich thuis voelt en waar ze een lange periode kan en wil blijven wonen. Er is maar één probleempje: het is nogal ver van haar school. Gelukkig is de gemeente bereid een uitzondering te maken op het beleid voor leerlingenvervoer.

Aanleiding

Janneke heeft bijna net zoveel woonplekken versleten als scholen. Nergens voelde ze zich thuis, tot ze de school vond waar ze helemaal op haar plek was. Niet zo gek dat ze daar koste wat kost wil blijven, ook al gaat ze verhuizen naar een nieuwe plek op een half uur reizen. Dat legt wel wat druk op de gemeente waar ze van plan is te gaan wonen. Die suggereert in eerste instantie dat een school in de buurt een beter idee is, op een afstand die wél binnen het reguliere leerlingenvervoer past.

Les

De school, de nieuwe gezinsouders en coördinator van het regionaal expertteam (RET) zijn het erover eens: haar school geeft Janneke perspectief en houvast. Zou die school wegvallen, dan redt ze het in het nieuwe gezinshuis ook niet. Het RET wil koste wat kost voorkomen dat het plan voor Janneke in duigen valt, doordat de gemeente vervoer naar de school niet zal vergoeden. Het RET schakelt een procesversneller van BEN in. Die helpt de toegangsmedewerker van de gemeente waar Janneke nu woont de aanvraag voor het leerlingenvervoer zó glashelder te motiveren dat de gemeente waar Janneke straks gaat wonen er simpelweg geen ‘nee’ tegen kan zeggen. Bij die argumentatie hoort dat het maatschappelijk rendement groot is. Het is echt het beste voor Janneke. Bovendien wegen de extra kosten voor het leerlingenvervoer niet op tegen de kosten die gemaakt moeten worden als Janneke terugvalt en weer meer of nieuwe hulpverlening nodig heeft.

Of dit het verschil heeft gemaakt, weten we niet zeker. Mogelijk zag de gemeente zelf ook dat hier een uitzondering gemaakt moest worden. De gelukkige uitkomst is in ieder geval dat Janneke dankzij een maatwerkoplossing met een gerust hart naar een nieuwe woonplek is verhuisd en nog steeds op haar oude school zit.

Tip

Passende woonplekken voor jongeren die niet thuis kunnen wonen zijn zeldzaam. Heb je zo’n speld in de hooiberg gevonden, laat de benodigde randvoorwaarden – zoals in dit geval vervoer – geen spelbreker zijn.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »