MENU

Vraag je altijd af: ‘Wie moet dit nog meer weten?’

Nathalie Wils (directeur Behandelzaken Herlaarhof, Reinier van Arkel) vraagt zich bij elke gelegenheid waarbij ze iets denkt te gaan leren af: ‘wie moet dit nog meer weten’?

Aanleiding

Ze kreeg de tip ooit van een andere directeur en past hem nu altijd en overal toe. “Elke ontmoeting, elk gesprek, elk stuk dat je leest levert nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen op die de moeite waard kunnen zijn om te delen. Het zit inmiddels in mijn systeem om stil te staan bij wat ik leer en wat ik anderen gun te leren.”

Les

De vraag maakt Nathalie heel alert op het vinden van het antwoord. “Je traint jezelf om de belangrijkste inzichten scherp te krijgen  – dat maakt ze onthoudbaar en deelbaar.  Het stimuleert me ook om goed na te denken met wie ik wat deel. Alles met iedereen delen, heeft namelijk geen zin. Je veroorzaakt er een lawine aan informatie mee waaronder mensen bedolven raken. Geen nice to know maar ‘need to know’. Gericht, gedoseerd en persoonlijk, dat helpt mensen verder.”

Tip

Als je je afvraagt ‘wie dit nog meer moet weten’ stel je jezelf als vanzelf open voor nieuwe inzichten en leerervaringen.

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »