MENU

Wachtkracht ARFID helpt tot de behandeling kan starten

Wachten is nooit plezierig. Wachtkracht voor ARFID helpt jongeren met een eetstoornis en hun ouders en verzorgers de periode tot de behandeling start te overbruggen. Met de tips en adviezen in de video kunnen jongeren en ouders zichzelf en hun gezin weer wat sterker te maken. Wachtkracht voor ARFID is een initiatief van K-EET. ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Vertaald: vermijdende Restrictieve Voedselinname Stoornis.

De tips zijn gebaseerd op ervaringen van ouders met kinderen met ARFID en ervaringsdeskundige jongeren. En sluiten aan op de behandeladviezen van GGZ- en andere zorginstellingen. Een logopedist kan bijvoorbeeld helpen het mondgevoel bij eten weer iets prettiger te maken. Sondevoeding is niets om je voor te schamen en kan helpen iets meer op krachten te komen, waardoor een jongere wat meer energie heeft en de mogelijkheid ontstaat om weer iets samen met het gezin of de ouders te beleven. Een diëtist kan helpen een voedingsschema te maken met producten die niet op weerstand stuiten. En de jongeren zijn er eensgezind over: ouders die je helpen om je eetstoornis te overwinnen door er steeds voor je zijn en duidelijke regels te volgen worden zeer gewaardeerd.

Bekijk de video: Wachtkracht voor ARFID – YouTube

Delen is fijn!
BEN Inschakelen
RET & BEN
Leren en ontwikkelen
Goede voorbeelden!
Moreel beraad aanvragen
Leersessie aanvragen

Meer berichten van BEN

Lessen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees meer »
Dit werkt!

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees meer »