MENU

Wat is BEN?

De opdracht van VWS

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant Zeeland heeft de opdracht om passende hulp te organiseren voor (gezinnen met) zéér kwetsbare kinderen en jongeren tot 23 jaar* met complexe en meervoudige, weinig voorkomende problematiek die nu vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen.

In Brabant en Zeeland gaat het jaarlijks gemiddeld om vijftig zéér kwetsbare kinderen en jeugdigen

 

De aanleiding voor BEN

In heel Nederland wachten kinderen en jongeren tot 23 jaar té lang op passende jeugdzorg. Dat kan komen doordat de best passende instelling of behandelaar geen plaats heeft. Doordat geen enkele jeugdhulpaanbieder kan bieden wat nodig is. Doordat de grenzen van wetten, financiering en organisaties het moeilijk maken de juiste hulp te organiseren. Soms doordat niemand precies weet welke hulp het best helpt. Of doordat de problemen tijdens het wachten verergerd of veranderd zijn, waardoor een vrijgekomen behandelplek niet meer past en iemand opnieuw achter in een andere rij moet aansluiten.
Om voortaan te voorkomen dat kinderen en jongeren tussen wal en schip raken, heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2020 acht grote gemeenten aangewezen om een zogenoemd Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugd te realiseren. Het initiatief voor de inrichting van het expertisenetwerk komt voort uit een amendement van GroenLinks-kamerlid Westerveld bij de bespreking van de Miljoenennota in de Tweede Kamer in 2019.

Terug naar boven

BEN is één van de acht bovenregionale expertisenetwerken Jeugd;Eindhoven is coördinerend gemeente

Het ministerie van VWS heeft acht grote gemeenten in Nederland aangewezen om elk een Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd te realiseren; de gemeente Eindhoven nam de opdracht aan dit voor Brabant en Zeeland te coördineren.

6 Jeugdhulpregio’s werken samen

Binnen BEN werken 6 jeugdhulpregio’s samen: Zeeland – West-Brabant West – West-Brabant Oost – Hart van Brabant – Noordoost Brabant – Zuidoost Brabant.

3 Functies

In opdracht van het ministerie vervult het netwerk 3 functies:

 1. Consultatie en advies
 2. Ondersteunen bij het organiseren van hulp en
 3. Kennis en ontwikkeling

Het netwerk is sinds 1 januari 2021 operationeel. In de eerste jaren krijgen alle functies evenveel aandacht. Op de lange termijn richt BEN zich met name op zijn ‘kennis en ontwikkelfunctie’: leren van casuïstiek en de patronen erachter, het signaleren en adresseren van lacunes in het jeugdhulplandschap en het aanjagen van oplossingen die de gaten dichten. De RETs hebben BEN dan niet meer nodig bij het organiseren van passende hulp.

Terug naar boven

Ambitie: individuele kinderen en gezinnen én het jeugdhulplandschap verder helpen

 • Samenwerken met en voor jeugdigen en het (gezin)systeem
 • Vanuit de verschillende perspectieven van de jeugdige, ervaringsdeskundigen, gemeenten, GI, Regionale Expertteams (RET) en aanbieders (GGZ, LVB en J&O)
 • Doen wat goed en nodig is
 • Aansluiten bij wat al in de regio aanwezig is
 • Reflecteren en voortdurend samen leren en ontwikkelen en structureel werken aan verbetering


Terug naar boven

Hoe maakt BEN het verschil?

Vier strategische doelen voor 2022-2025

 1. Beter passende oplossingen organiseren
  Om te voorkomen dat kinderen en hun gezinnen nog tussen wal en schip kunnen vallen
 2. Betere integrale samenwerking bij complexe, weinig voorkomende hulpvragen
  Dat leidt tot integrale zorg vanuit verschillende perspectieven, die voor gezinnen met kinderen met hoog complexe zorgvragen doet wat goed en nodig is
 3. Expertise in de regio’s vergroten
  Zodat in de jeugdhulpregio’s de juiste hulp geboden kan worden en wordt voorkomen dat de zorgvraag complexer wordt
 4. Ondersteunen bij het gezamenlijk leren, monitoren en verbeteren
  Om een beweging op gang te brengen die ‘het anders denken en doen’ en ‘doen wat goed en nodig is’ helpt te borgen en het jeugdhulplandschap in Brabant/Zeeland verbetert

 

BEN ondersteunt de regionale expertteams (RET)

Elke jeugdhulpregio in Nederland, in totaal 42, heeft een RET. Experts in deze teams helpen medewerkers van de Toegangsteams en lokale wijkteams, de Gecertificeerde Instellingen (GI) en jeugdhulpaanbieders om voor complexe hulpvragen passende oplossingen te vinden en uitgevoerd te krijgen. Lukt het regionaal niet die oplossing te organiseren? Dan springt BEN bij. Daarnaast ondersteunt BEN de doorontwikkeling van de RETs zodat zij in de toekomst op alle hulpvragen een passend antwoord kunnen organiseren en BEN daarbij niet meer nodig hebben.
Lees meer over de samenwerking tussen RET + BEN.

Terug naar boven

BEN inschakelen via het RET

 • Het regionaal expertteam in de jeugdhulpregio is en blijft de ingang voor het bedenken en uitgevoerd krijgen van passende oplossingen bij complexe hulpvragen. Straks hebben zij BEN hier niet meer bij nodig. Daarom is het belangrijk dat iedereen het RET in de eigen regio weet te vinden en met het RET samenwerkt. Op verzoek van het RET springt BEN bij. Natuurlijk houdt BEN zich niet blind en doof voor situaties die via andere wegen bij het netwerk terecht komen. BEN zal dan altijd het RET erbij betrekken.
 • De RETs houden gegevens bij over de casuïstiek die ze in hun teams behandelen, ook over de situaties waar ze BEN bij betrekken. Ook dat is een reden om te willen dat casuïstiek via het RET loopt.

 

Wie is BEN?

Het netwerk omvat:

 • Een projectteam met brede vertegenwoordiging van alle perspectieven in de jeugdhulp. Op niveau van uitvoering, management en bestuur;
 • Een kernteam voor casuïstiek;
 • Procesversnellers;
 • Werkgroepen die zich buigen over specifieke vragen en kwesties;
 • Een brede achterban van de procesversnellers en alle mensen in het projectteam, kernteam en de werkgroepen.

Bekijk het overzicht van de Mensen binnen BEN.

Terug naar boven

Geld van VWS

BEN ontvangt structureel geld van het ministerie van VWS. Lees meer over de financiering van BEN.


Meer weten?


Terug naar boven

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »