MENU

Zebra JOP

Het Zeeuws-Brabantse netwerk voor Jongeren en Ouderperspectief (JOP) brengt ervaringsdeskundigheid en professionele kennis samen.

Het doel: geen enkele jeugdhulpaanbieder, gemeente of instelling neemt nog beslissingen over hoe hulp in gezinnen eruit moet zien, zonder eerst met jongeren en ouders in gesprek te zijn geweest.

ZEBRA JOP voor jongeren en ouders/verzorgers

ZeBra JOP is er voor jongeren en ouders/verzorgers die hun ervaring met jeugdzorg willen omzetten in ervaringsdeskundigheid. En die gemeenten en zorginstellingen met deze deskundigheid willen helpen om tot goede en passende jeugdhulp te komen.

ZeBra JOP ondersteunt jongeren en ouders:

  • Bij het ontdekken hoe en waar ze met hun ervaringskennis van meerwaarde kunnen en willen zijn;
  • Bij het ontwikkelen van ervaringskennis tot ervaringsdeskundigheid;
  • Bij het samenwerken met professionals in het werkveld om tot goede jeugdhulp te komen.


Voor gemeenten en jeugdzorgorganisaties

ZeBra JOP is er voor gemeenten en zorgorganisaties die ervaringsdeskundigheid willen inzetten om hun beleid en de uitvoering daarvan beter af te stemmen op wat goed en nodig is.

ZeBra JOP biedt organisaties en professionals advies en ondersteuning bij:
  • Hoe kan ik ervaringsdeskundigheid inzetten?
  • Hoe creëer ik binnen mijn organisatie een vaste plek aan tafel voor ervaringsdeskundigheid?
  • Het organiseren van (thema)bijeenkomsten om ervaringsdeskundigheid bij nieuwe plannen en ontwikkelingen te betrekken;
  • Het vinden van inzetbare ervaringsdeskundigen.

Projectleider: Sjoek de Vries


Sjoek de Vries, lid van het projectteam en kernteam Casuïstiek van BEN, is projectleider voor het opzetten en verder uitbreiden van dit netwerk.

Meer weten?
Ga naar de website van ZeBra JOP

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden: ‘Als het écht niet meer anders kan’

Op 2 oktober kreeg de zeventienjarige Milou euthanasie. In de vele jaren die daaraan vooraf gingen, kreeg ze op allerlei plekken en van allerlei mensen hulp die haar niet beter maakte. Dat ze na jaren van ‘alles aanpakken om beter te worden’ helemaal óp was en dit leven niet meer wilde, was voor verreweg de meeste hulpverleners onbespreekbaar. Moeder Mireille Verhoof begrijpt heel goed dat hun drijfveer ligt in behandeling en herstel. “Maar ik zie het wel als mijn missie om erkenning te krijgen voor een stervenswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Zodat jonge mensen als Milou gezien en gehoord worden. En dat het hen, als het écht niet meer anders kan, gegund wordt op een waardige, humane en liefdevolle manier afscheid te nemen van hun naasten en het leven.”
BEN ondersteunt deze missie.

Lees verder »

Elkaar terugvinden op De Therapeutische Buitenplaats

Waar autisme het leven overschaduwt, kunnen gezinnen volledig ontwricht raken. Kinderen voelen zich onveilig door de stress die er thuis is en durven niet meer op hun ouders te vertrouwen. Ouders raken uitgeput en weten niet meer hoe ze op elkaar kunnen bouwen om het tij te keren. Op De Therapeutische Buitenplaats kunnen ze elkaar weer terugvinden. Zes ouderparen zijn inmiddels gestart.

Lees verder »